Seznam doporučených vyšetření

Doporučení pro ženy

péče o prsa:

 • Samovyšetření prsou od 18 let.
 • Klinické vyšetření jednou za půl roku od 25 let nebo 10 let dříve, než byl věk nejmladší nemocné příbuzné.
 • 25–29 let: MRI a UZ, střídat po šesti měsících.V případě výskytu velmi časného karcinomu prsu v rodině začít UZ a MRI vyšetření o 10 let dříve, než byl věk nejmladší nemocné příbuzné.
 • Ve 25 a pak ve 30 letech jedna MG. UZ případně jako metoda doplňující dle výsledků MG.
 • 30–65 let: MRI a MG, střídat po šesti měsících (MG 1krát ročně od 30 let - možnost zařazení určí radiodiagnostik dle typu žlázy).
 • 65 let a starší: MG a UZ, střídat po šesti měsících (nutné doporučit přísně individuální přístup dle zdravotního stavu ženy).
 • Nosičky mutací BRCA1/2 s jednostranným karcinomem prsu po léčbě by měly být sledovány stejně jako zdravé nosičky.

gynekologická péče:

sledování před profylaktickou operací:

 • od zahájení pohlavního života, nejpozději od 25 let věku - gynekologické fyzikální vyšetření - co 12 měsíců (registrující gynekolog)
 • od 20 let - expertní onkogynekologický ultrazvuk - co 4-6 měsíců (onkogynekologické centrum)
  - CA125 - co 4-6 měsíců (s hodnocením trendu, ne pouze absolutní hodnoty)
  (klinický onkolog/onkogynekologické centrum)
 • od 25 do 65 let - standardní screening cervikálního karcinomu - co 12 měsíců (registrující gynekolog)

sledování po profylaktické operaci:

 • gynekologicko fyzikální vyšetření- co 12 měsíců (registrující gynekolog)
 • expertní onkogynekologický ultrazvuk- co 12 měsíců (onkogynekologické centrum)
 • standardní screening cervikálního karcinomu (při zachování dělohy)- co 12 měsíců do 65 let (registrující gynekolog)
 • denzitometrie- před operací, rok po operaci a dále dle doporučení osteologa
 • měření krevního tlaku a krevních lipidů pravidelně se začátkem 1 rok po operaci (praktický lékař)
 • důležitost zdravého životního stylu pro snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění
Doporučení pro ženy a muže:

U nosičů mutací BRCA 1/2 genů zvážit screening maligního melanomu, kožní a oční vyšetření jednou za rok.

od 45 let screening CRC (kolorektální karcinom), kolonoskopie v intervalu 3-5 let, test na okultní krvácení jednou ročně

U nosičů mutací BRCA2 genu, kteří mají prvostupňového příbuzného s karcinomem pankreatu (slinivka břišní) a byli by kandidáti na chirurgické řešení, zvážit screening pomocí EUS (endoskopická sonografie) jednou za rok. Screening by měl začít ve věku 50 let nebo 10 let před tím, než onemocněl nejmladší člen rodiny karcinomem pankreatu.

Doporučení pro muže:
 • od 35 let - samovyšetření prsou- jednou měsíčně
  - klinické vyšetření prsou- jednou za rok
 • od 40 let- screening karcinomu prostaty u nosičů mutace genu BRCA2, u nosičů mutace genu BRCA1 screening karcinomu prostaty zvážit

vzhledem k vysoké variabilitě vhodné i individuální zvážení dalších vhodných preventivních opatření dle rizika dané rodinné anamnézy

zkratky:

UZ- ultrazvuk
MG- mamograf
MRI- magnetická rezonance

poznámka - magnetickou rezonanci nelze používat při kojení a nedoporučuje se v prvním trimestru těhotenství
BRCA_ilu-3